Att skapa sin världsbild utifrån någons diagnos

Det är intressant hur mycket kvinnor ska behöva gå med på. Vi ska inte bara definieras utifrån personer med en könsidentitetsstörning (”cis-kvinna” dvs. ”icke-trans”), vi måste också svälja deras världsbild rakt av. Det är nämligen svårt att hävda att transidentifierade män kan få hålla på med sin ideologi och aktivism bäst de vill och lämna det därhän, eftersom deras ideologi, aktivism och självaste diagnosen transsexualism inkluderar att andra går med på deras världsbild. Detta är också ett vanligt krav från identitetsaktivister som väljer andra pronomen än de vedertagna (dessa personer har dock inte alltid en könsidentitetsstörning, utan kan hävdas vara egocentriska på sin höjd). Personer som diagnosticeras med transsexualism har enligt ICD-10* en önskan att leva som det motsatta könet och accepteras som en medlem av det motsatta könet:

”F64.0 Transsexualism
En önskan om att leva och bli accepterad som en medlem av det motsatta könet, ofta åtföljt av en känsla av obehag eller otillräcklighet med det egna anatomiska könet och en önskan om hormonell eller kirurgisk behandling för att kroppsligen likna det prefererade könet så mycket som möjligt.” (Socialstyrelsen 2018)

Det är inte så konstigt att transaktivisterna tvingar oss upprepa mantrat ”transkvinnor är kvinnor” eftersom det ingår i transsexuellas diagnos, deras sjukdomsbild: de vill vara kvinnor och de vill att andra ska se dem som just kvinnor.

*ICD-10 är ”Den internationella sjukdomsklassifikationen ICD är en statistisk klassifikation med diagnoskoder för att gruppera sjukdomar och dödsorsaker för att kunna göra översiktliga statistiska sammanställningar och analyser. Den svenska versionen heter ICD-10-SE.” (Socialstyrelsen.se u.å.)

Källor:
  • Socialstyrelsen (2018) Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem – Systematisk förteckning, svensk version 2018 (ICD-10-SE). https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20928/2018-4-12.pdf Hämtad: 2019-02-04
  • Socialstyrelsen (u.å.) Diagnoskoder (ICD-10). https://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/diagnoskodericd-10 Hämtad: 2019-02-04

No Comments

    Leave a Reply

    3 × 4 =

    Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.