Kön vs genus/gender

Medan könstillhörighet står för den biologiska uppdelningen i två kategorier, står genus för de normer, föreställningar, uttryck och egenskaper som ett samhälle tillskriver dem. För att förstå skillnaden mellan genus och könstillhörighet används även begreppen ”maskulinitet” och ”femininitet”. Femininitet och maskulinitet skapas socialt och kulturellt på olika sätt i olika sammanhang, i olika kulturer och olika historiska tidsperioder.

Jag menar att ingen människa föds med ett gender. Jag menar att vi föds med ett biologiskt kön som dessvärre dikterar hur vi socialiseras dvs hur mycket makt vi ges och vilka egenskaper och intressen vi uppmuntras bejaka.

Jag har ingen genusidentitet. Jag har ett biologiskt kön som jag är medveten om. Jag är också medveten om det sociala kön som jag i hela mitt liv tvingats in i. Jag är lika medveten om att jag inte är mer eller mindre kvinna beroende på hur gender conforming jag är. Jag vägrar att låta mitt kön definieras av gender. Jag vägrar att kalla mig ickebinär. Ingen människa är binär. Jag är en kvinna som lidit av könsdysfori i hela mitt liv och jag vägrar att låta det definiera mig.

Den första bilden illustrerar hur jag ser på det. Som ni ser finns det ingen minsta gemensam nämnare som utgör kvinna hos gruppen som kallar sig kvinnor.

Den andra bilden illustrerar en världsbild som jag aldrig kommer att gå med på. Detta är vad transrörelsen låter påskina. De vill tvinga gruppen som vill kallas för kvinnor att låtsas ha en rosa genusidentitet för att kunna peka på vår gemensamma nämnare.Jag kommer aldrig att befästa idén om att mänskligheten ska kategoriseras utifrån gender för att slippa göra någon annan ledsen. Jag blir ledsen av att definieras som en könsroll. Jag har rätt att definiera min könsidentitet (den subjektiva upplevelsen av att tillhöra ett kön) som vuxen människa av honkön och jag har rätt att organisera mig tillsammans med den grupp som jag räknar till mitt kön. Jag har rätt att protestera när en grupps krav på att kategoriseras utifrån genus inskränker min rätt att definiera mig själv bortom de patriarkalt konstruerade sociala könen.

No Comments

    Leave a Reply

    2 + 18 =

    Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.