Kvinna betyder något bortom mäns blick

Kvinnor är, till skillnad från arbetarklassen, inte förtryckta per definition. Kvinna är inte en position, ett förtryck, en identitet som skiftar betydelse när hon reser mellan tid och rum. Kvinna är en människa av honkön, en materiell verklighet som existerar oberoende av rådande patriarkat. Även i ett postpatriarkat kommer kvinnor att dela kvinnospecifika erfarenheter som beror direkt på vår särskilda biologi. När jag säger att alla kvinnor är förtryckta menar jag inte att kvinnoförtryck definierar kvinna utan jag menar det som ett nästan hundraprocentigt faktum i ett rådande patriarkat.

Kön kommer alltid vara relevant men förhoppningsvis kommer det i framtiden inte diktera våra liv. Förhoppningsvis kommer män och kvinnor i framtiden ges likvärdig uppfostran och ha samma möjligheter och rättigheter. I ett patriarkat blir ungefär halva mänskligheten kvinnoförtryckta och till nästan 100% sammanfaller antalet kvinnoförtryckta med antalet kvinnor. Kvinnoförtryckets uttryck skiljer sig mellan tid och rum men överallt och hela tiden handlar det om ett förtryck som riktar sig mot personer med kvinnlig biologi.

Genus är en social konstruktion uppfunnet av patriarkatet i syfte att upprätthålla sig själv. Det handlar om maskulinitet respektive femininitet som påtvingas de respektive könen. När man talar om kvinnligt respektive manligt är det nästan uteslutande feminint och maskulint man menar. Föreställningen om att feminint är synonymt med kvinnligt är en patriarkal föreställning om en inneboende femininitet hos kvinnor som får dem att självmant välja sitt förtryck.

I ett patriarkat är det inte bara kvinnor som råkar illa ut. Maskulinitet är toxisk och män skadas och dör till följd av det. Män som dras åt det feminina hållet råkar ofta illa ut. Vid första anblick kan det verka som att de blir kvinnoförtryckta men det stämmer inte. För att bli kvinnoförtryckt måste du i patriarkatets ögon vara en människa av honkön. Feminina män råkar illa ut för att de bryter mot rådande könsnormer och därmed äventyrar patriarkatets existensberättigande. Feminina män kan drabbas av homofobi, ibland missriktad, när de uppfattas som feminina. I teorin kan en man till viss del bli kvinnoförtryckt och en kvinna kan undslippa en stor del av kvinnoförtrycket.

Patriarkatet behöver inte uppfatta kvinnors kromosomer för att kunna förtrycka dem. Bristfällig förlossningsvård och inskränkningar i kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar är en del av det världsomspännande kvinnoförtrycket direkt kopplat till kvinnors biologi. Allt kvinnoförtryck måste förstås som kopplat till kvinnors biologi och idén om genus som en del av kvinnoförtrycket. Femininitet är alltså inte direkt och i sig kopplat till kvinnlig biologi men kan heller inte studeras i någon värdefull mening utan de feminina personernas biologi i beaktande. Feminina män bemöts inte på samma vis som feminina kvinnor i ett patriarkat. Femininitet premieras aldrig i någon verklig mening men kvinnor, till skillnad från män, uppmuntras till och påtvingas femininitet.

Att feminina män råkar illa ut i ett patriarkat innebär som sagt inte att de blir kvinnoförtryckta. Det är nämligen andra mekanismer som styr mäns aggressioner mot feminina män än de som ligger bakom mäns aggressioner mot kvinnor. Feminina män råkar illa ut för att de är feminina, kvinnor råkar illa ut oavsett om de är feminina eller maskulina. Kvinnoförtryck är inte ett förtryck av feminina personer. En man som uppfattas som kvinna, oavsett genusuttryck, blir kvinnoförtryckt. Kvinnokodade män oavsett genusuttryck löper liksom kvinnor risk att utsättas för allt kvinnoförtryck som inte är direkt kopplat till den kvinnliga biologin.

Så varför ska vi inte låta kvinnokodade män gå under benämningen kvinna trots att de blir våldtagna, objektifierade och förtryckta? För att kvinna inte definieras av sitt förtryck eller hur hon uppfattas. Kvinna är en materiell verklighet, en människa av honkön, som existerar även i ett postpatriarkat Det går inte att påstå att vissa män är kvinnor utan att dessutom omdefiniera kvinna. Om män kan vara kvinnor leder det obönhörligen till att mitt kön omdefinieras till att inte längre omfatta kvinnor i ett postpatriarkat och då har jag förlorat mitt ord för att beskriva det som förenar mig med andra kvinnor bortom mäns blick.

No Comments

    Leave a Reply

    sjutton − fjorton =

    Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.