Ordlista

Nedan följer en sammanställning av definitioner för vanligt förekommande ord:


AGP: står för autogynefili och är en teori av sexologen Ray Blanchard. Autogynefili beskrivs som en fetisch som män har. Den innebär att de tänder på fantasin om sig själva som kvinnor. Det kan vara allt från att bära ”kvinno”kläder till kroppsfunktioner såsom graviditet, amning och mens. De kan låtsas vara gravida eller insistera på att de har mens, insistera att de är biologiskt sett kvinnor, eller sno tamponger från offentliga toaletter.

AGP är kopplat till andra fetischer såsom pedofili och zoofili. De kan vara transage (tänder på tanken av sig själva som barn), transspecies (furries/tänder på tanken om sig själv som ett djur tex hund eller katt) och transracial (tänder på tanken om sig själv som en annan etnicitet). I handboken över psykiatriska diagnoser heter det transvestism och är klassat under parafilier (fetisch).

AMAB/AFAB: står för Assigned Male/Female At Birth, dvs. ”tilldelades man/kvinna vid födelsen”. Förkortningen är tänkt att beskriva kön som något man tilldelas vid födseln medan det ju egentligen är så att könet är något som helt enkelt observeras och registreras. Genus, däremot, är något vi alla tillskrivs (dock även det beroende på det biologiska könet).


Cis-kvinna, cis-man: Ett totalt överflödigt uttryck som transaktivister försöker ersätta kvinna (och man) med för att beskriva kvinnor som ”icke-trans”. Används ofta i nedsättande ordalag. Cis är kopplat till AMAB/AFAB eftersom det sägs betyda att man ”identifierar sig” som det ”tilldelade” könet. Transaktivister hävdar ofta att ”cis-personer” har diverse olika fördelar (privilegium) som transidentifierade personer saknar. Vad dessa fördelar skulle vara för kvinnor är oklart.


Gender dysphoria: se Könsdysfori.


Könsdysfori: det finns endast två diagnoser i manualen för psykiatriska sjukdomar, DSM-V. Könsdysfori är en av dem. Dysfori är motsatsen till eufori. Könsdysfori beskrivs som känslan att kroppen och ”könsidentiteten” inte stämmer överens. Vad könsidentitet består av är det ingen som vet


MRA: står för Men’s Rights Activist. Kämpar för ”mäns rättigheter” som inte sällan innebär ”rätten” att befinna sig i kvinnors separatistiska rum, ”rätten” att köpa kvinnor och barns kroppar, ”rätten” att onanera till kvinnor som utsätts för övergrepp, osv. Starkt sammankopplade med TRAs.


SWERF: står för Sex Worker Exclusionary Radical Feminist/Feminism. Ett nedsättande begrepp som används av torskvurmare om någon som inte håller med om att kvinnor och barn är handelsvaror.


TERF: står för Trans Exclusionary Radical Feminist/Feminism. Ett ord som används på samma sätt som häxa och har ersatt feminazi som glåpord om feminister. Används nästan enbart om kvinnor, och speciellt lesbiska kvinnor. Vi använder det ironiskt.

TRA: står för Trans Rights Activist. En aktivist som fokuserar på transidentifierades rättigheter, inte sällan uteslutande från transidentifierade mäns perspektiv. Med andra ord en MRA.

Transidentifierade kvinnor: kvinnor som tror att de är män, eller att de inte är kvinnor. Kallas ibland för transmän. Kvinnopaktens skribenter använder transidentifierade kvinnor/män, men våra gästpostare kan använda andra termer så som ”transmän”.

Transidentifierade män: män som tror att de är kvinnor, eller att de inte är män. Kallas ibland för transkvinnor. Kvinnopaktens skribenter använder transidentifierade kvinnor/män, men våra gästpostare kan använda andra termer så som ”transkvinnor”.

Transkvinna: se Transidentifierade män.

Transman: se Transidentifierade kvinnor.

Transmaidens/handmaidens: står för handmaidens of the patriarchy och är alltså kvinnor som springer patriarkatets ärenden. De håller kvinnor till en helt annan standard än män och är oförmögna att se patriarkala strukturer. Transmaidens är specifikt för transidentifierade män.