Att skapa sin världsbild utifrån någons diagnos

Det är intressant hur mycket kvinnor ska behöva gå med på. Vi ska inte bara definieras utifrån personer med en könsidentitetsstörning (“cis-kvinna” dvs. “icke-trans”), vi måste också svälja deras världsbild rakt av. Det är nämligen svårt att hävda att transidentifierade män kan få hålla på med sin ideologi och aktivism bäst de vill och lämna det därhän, eftersom deras ideologi, aktivism och självaste diagnosen transsexualism inkluderar att andra går med på deras världsbild. Detta är också ett vanligt krav från identitetsaktivister som väljer andra pronomen än de vedertagna (dessa personer har dock inte alltid en könsidentitetsstörning, utan kan hävdas vara egocentriska på sin höjd). Personer som diagnosticeras med transsexualism har enligt ICD-10* en önskan att leva som det motsatta könet och accepteras som en medlem av det motsatta könet:

“F64.0 Transsexualism
En önskan om att leva och bli accepterad som en medlem av det motsatta könet, ofta åtföljt av en känsla av obehag eller otillräcklighet med det egna anatomiska könet och en önskan om hormonell eller kirurgisk behandling för att kroppsligen likna det prefererade könet så mycket som möjligt.” (Socialstyrelsen 2018)

Det är inte så konstigt att transaktivisterna tvingar oss upprepa mantrat “transkvinnor är kvinnor” eftersom det ingår i transsexuellas diagnos, deras sjukdomsbild: de vill vara kvinnor och de vill att andra ska se dem som just kvinnor.

*ICD-10 är “Den internationella sjukdomsklassifikationen ICD är en statistisk klassifikation med diagnoskoder för att gruppera sjukdomar och dödsorsaker för att kunna göra översiktliga statistiska sammanställningar och analyser. Den svenska versionen heter ICD-10-SE.” (Socialstyrelsen.se u.å.)

Källor:
  • Socialstyrelsen (2018) Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem – Systematisk förteckning, svensk version 2018 (ICD-10-SE). https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20928/2018-4-12.pdf Hämtad: 2019-02-04
  • Socialstyrelsen (u.å.) Diagnoskoder (ICD-10). https://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/diagnoskodericd-10 Hämtad: 2019-02-04

Prostitution som identitet

Bland det smartaste prostitutionslobbyn har gjort är att framställa prostitution som en identitet. När det är en kvinnas identitet att vara prostituerad, blir debatten om mänskliga rättigheter, istället för vad det egentligen handlar om: big business. Det är en effektiv strategi, för de som motsätter sig prostitution blir då trångsynta, konservativa, exkluderande, stigmatiserande, SWERF. Prostitution är inte en identitet, det är en materiell verklighet. Avkriminalisering handlar inte om att frigöra en identitet från förtryck, utan om att ge rättighet till en redan gigantisk industri som sitter på enorma finansiella tillgångar att expandera.

Anledningen till att vi undviker ord som “sexarbetare” är två: 1. sexarbetare är ett smart begrepp för det inbegriper hallickar och alla andra som arbetar i industrin inklusive receptionister på bordeller, och 2. “sexarbetare” är en eufemism i samma anda som comfort women, joy division, och glädjeflicka för att undvika säga ett ord som påvisar hur kvinnohatiskt prostitution är.

Sanktionerat kvinnovåld

Den gravida kvinnan som blev misshandlad för hon “saknade biljett” på Stockholms tunnelbana den 31 januari 2019 har diskuterats flitigt på sociala medier. Ursäkter för mäns våld har inkluderat bland annat att hon saknade biljett, att hon inte lydde auktoritet och att rasism inte var en faktor. Om det låter likt ursäkternas för morden på rasifierade i USA så är det för att ursäkterna är exakt detsamma.

Att en gravid kvinna med förvärkar kunde misshandlas på det sättet berodde inte på henne eller hennes handlingar. Det berodde på kvinnohat och rasism. En sak ska vara jävligt klart: ingen förtjänar att bli misshandlad för det ringa brottet att planka.

Varför var det rasism? Med tanke på att antalet svarta kvinnor i Sverige är en klar minoritet, är det otänkbart att en vit gravid kvinna aldrig har åkt utan biljett på tunnelbanan. Ändå har vi aldrig skådat att en vit gravid kvinna blivit misshandlad av flertalet manliga väktare. Det har varit många fula argument om att “rasismkortet” används för att kvinnan råkade vara svart. Kvinnan blev misshandlad just på grund av att hon är svart. Svarta kvinnor anses inte vara människor. Enligt patriarkatet ska svarta kvinnor veta sin plats och lyda män som agerar förtryckare åt den vite mannen. Inte nog med att de inte brydde sig om att de skadade hennes ofödda barn, de ville göra det för hur pass de avskyr svarta kvinnor och barn och anser att de inte har rätt till sina egna kroppar och liv, speciellt inte om det inte tjänar den vite mannen.

Vi vet redan att priset på autonomi, att kunna åka fritt runt i staden, är något som drabbar de fattiga hårt. Men förtryck är inte något som beror på den förtryckta, det är något som bor inuti förtryckaren. Förtryckare utövar förtryck vart de än går och hittar medel och ursäkter för att rättfärdiga det. Avsaknad av biljett är ett rättfärdigande här för misshandel av en gravid kvinna och traumatiserande av hennes lilla dotter som fick bevittna hur illa hennes mor behandlades. Rasifierade får lära sig i unga ålder hur samhället ser dem och att de borde lyda och inte förvänta sig mänsklighet och förståelse. För den vite mannen anser inte rasifierade vara mänskliga.

Sättet som svarta kvinnor pratas om i svenska samhället tyder rätt klart på det och fallet har varit detsamma vad gäller den gravida kvinnan på tunnelbanan: hon anses inte besitta värdighet. Hennes agerande i självförsvar tas upp som exempel på att svarta kvinnor saknar värdighet. Vad är då värdighet? Det kommer från den abrahamitiska religionskulturen att Gud/Allah/Jahve har blåst liv i människan. Eftersom svarta inte anses vara människor, anses de heller inte ha fått denna specialbehandling och saknar därmed värdighet. Därför är det sanktionerat för den vite mannen att misshandla, våldta, mörda, förslava och stjäla resurser av svarta människor.

Problemet var inte en biljett. Problemet var inte kvinnans agerande. Problemet är att Sverige är djupt rasistiskt och rättfärdigar fortfarande rasism. Avhumaniseringen av svarta är inte ett undantag, det är själva synsättet som hela samhället, inklusive rasifierade, har gentemot svarta människor.

Svar till SVT ang “Tvillingarna Bob”

Igår fick jag svar från SVT på mitt mail om “Tvillingarna Bob”. Mitt ursprungsbrev hittas i inlägget “Brev till SVT ang deras indoktrinering av barn”. Börja gärna läsa där.

SVTs svar har jag lagt högst upp i det här inlägget och mitt svar följer därefter.


SVT, 31 januari 2019:

Hej Malin,
Tack för att du skriver till oss. Jag tackar framför allt att du utvecklar dina tankar och idéer för att föra en konstruktiv diskussion.
Barnkanalen är en kanal som riktar sig till barn upp till 12 år, men även 15-åringar kan titta. Det är en bred målgrupp och Barnkanalen har ett stort genomslag i denna målgruppen, detta eftersom vi är en av de största producenterna av barnprogram i Sverige. Detta är en roll vi är glada över, men samtidigt väldigt ödmjuka och varsamma över vad vi sänder.

Eftersom målgruppen är bred gör det att varje program inte är ämnat för varje barn. Jag är glad över att du tittar på Barnkanalen med ditt barn. Det är något vi uppmuntrar till. Detta eftersom de vuxna känner barnet bäst och har bäst koll på vad barnet vill och kan se på.
Barnkanalen är en kanal som sänds av SVT och därmed en public service-kanal. Det ställer krav på en plats för alla Sveriges barn. Alla ska hitta något de är intresserade av att se på. Men framförallt ska varje barn i Sverige identifiera sig med någon i Barnkanalen.

För fyra-fem år sedan, som du skriver, började man prata om könsdysfori i en mycket större utsträckning. Vi möter många av dessa barn när vi arbetar med Barnkanalen. De som gör våra program har en nära relation med publiken. Vi möter då barn som inte identifiera sig som det kön de blev tillskrivna vid födseln.

Vi tog del av undersökningar och rapporter angående könsdysfori bland barn och unga. Samtlig forskning visade att det fanns en aspekt som var viktigare än allt annat, nämligen att bli identitetsbekräftad. Att få vara den man känner sig som. Samtidigt visade statistik att suicidalsiffrorna var höga bland transpersoner som inte fått sin identitet bekräftad.

Många barn som är transpersoner lider av psykisk ohälsa. Bland annat beror det på att de inte får vara den de är och att de saknar något att identifiera sig med. Vi vill berätta om Bamse och Bamses liv. Vi vill blanda det unika med det vardagliga. Genom att ge barn som är transpersoner något att identifiera sig med tror vi att vi kan stärka dem i deras självbild och därigenom på sikt undvika psykisk sjukdom och missbruk.

Om Bamse ändrar sig och vill bli flicka igen så gör han det för vi tror på att alla får vara den de känner sig som. Idén om alla människors lika värde är viktiga för oss och vi tror på det som står i FN:s Barnkonvention om att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn och att alla barn har rätt att få uttrycka sin mening och få den respekterad.

Detta är ett nytt ämne. Det finns inget rätt eller fel, inget är svart eller vitt. Jag tror på denna serie för att alla barn bör ha någon att identifiera sig med. Jag tror även på att detta är ett steg i rätt riktning i en diskussion om kön och genus.

Läs gärna mer i Johann Gårdare, programbeställare, text om programmet.
Sist vill jag tacka dig igen för att du skrev in och tittade på programmet.
Varma hälsningar,
[Namn], Redaktör


Malin, 1 februari 2019:

Hej [Namn],

Du skriver att “Barnkanalen är en kanal som riktar sig till barn upp till 12 år, men även 15-åringar kan titta.” Detta är sant, men enligt er egen information (SVT u.å.) riktar sig olika delar av tablån till olika åldrar. Jag citerar: ”Efter kl 17.00 sänder vi program för de yngre fram till kl 18.30 […]” Bolibompa sänds klockan 18.00-18.30, så jag antar att Bolibompa riktar sig till yngre barn. Yngre barn definierar ni som 3-6 år: ”Vi brukar dela in programmen i sådana som lämpar sig för yngre barn (ca 3 – 6 år) och program som passar bättre för äldre barn (ca 7 – 11 år).” (SVT u.å.) Detta kan tyckas trivialt, men ni verkar ju vara medvetna om att vissa program lämpar sig bättre för vissa målgrupper. ”Tvillingarna Bob” har ni valt att visa för 3-6 åringar.

“Alla ska hitta något de är intresserade av att se på. Men framförallt ska varje barn i Sverige identifiera sig med någon i Barnkanalen.” Det här är jättefint tänkt men det rimmar tyvärr illa med programmet ”Tvillingarna Bob”. För Bamses skull och andra flickor som Bamse hade det varit bättre att sända program där flickor får vara precis som de vill utan att tvingas påbörja en könskorrigeringsprocess. Ett exempel hade varit program där flickor leker med vad som brukar kallas ”pojkleksaker” och där flickor har på sig vad som brukar kallas ”pojkkläder”. Detta hade gett flickor möjlighet att identifiera sig med alla möjliga sorters flickor och uttryck som flickor har. Med ”Tvillingarna Bob” berövar ni flickor den möjligheten.

För övrigt vänder jag mig emot ordet ”könskorrigering” eftersom det implicerar att den fysiska kroppen som barnet är född i på något sätt är fel. Jag vägrar ställa mig bakom idéer som klassar barns kroppar som ”felaktiga” och i behov att ”korrigeras”.

“Vi tog del av undersökningar och rapporter angående könsdysfori bland barn och unga. Samtlig forskning visade att det fanns en aspekt som var viktigare än allt annat, nämligen att bli identitetsbekräftad. Att få vara den man känner sig som. Samtidigt visade statistik att suicidalsiffrorna var höga bland transpersoner som inte fått sin identitet bekräftad.” Jag skulle gärna vilja ta del av de studier som du grundar dessa påståenden på. Jag har tagit del av en stor mängd forskning om könsdysfori och transsexualism men detta är inget jag känner igen.

“Jag tror även på att detta är ett steg i rätt riktning i en diskussion om kön och genus.” Tyvärr håller jag inte med dig. Det är inte en god start för diskussion att likställa kön och genus.

Mina tidigare frågor kvarstår fortfarande. Varför har ni valt att göra underhållning av ett litet barns psykiska (o)hälsa och hennes privatliv? Varför anser ni att barn mellan 3-6 år är en lämplig målgrupp för budskapet “kön är en känsla”? Är det fler saker som är en känsla (etnicitet, sexuell läggning, social klasstillhörighet, art), som vi kan identifiera oss ur? Om svaret är nej på den här frågan undrar jag varför. Varför är just kön en känsla, men inte sexuell läggning exempelvis?

Hälsar,

Malin

Källor: SVT (2019-01-22) Vilken målgrupp har barnkanalen och hur är tablån uppbyggd? https://kontakt.svt.se/guide/vilken-malgrupp-har-barnkanalen-och-hur-ar-tablan-uppbyggd Hämtad: 2019-02-01

Brev till SVT angående deras indoktrinering av barn

Igår skickade jag nedanstående brev till SVT.

Kära SVT,

Jag och min son har en kvällsrutin. Vi äter middag, leker lite om det finns tid och sedan tittar vi på Bolibompa. Han sitter allt som oftast som på nålar i soffan, blicken klistrad på tv-skärmen. Jag brukar också titta. För mig känns det viktigt att vara delaktig i vad min son ser och upplever i den mån jag kan. Jag är glad att jag var med den kvällen då ni sände ”Tvillingarna Bob” för första gången. Jag kommer prata om biologi och könsroller med min son när han är tillräckligt gammal för det. Tvillingarna Bob är dock inte något jag anser ska ingå i den utbildningen, då det förmedlar felaktiga och rent av skadliga uppfattningar.

I programmet får tittarna, dvs. barn mellan 3-6 år (SVT 2019), följa två flickor, ett tvillingpar, där den ena flickan har börjat kalla sig pojke. Hon har bytt namn och resten av familjen och personer i familjens närhet som medverkar i programmet kallar också flickan för ”han” och ”Bamse”.

Programmet beskrivs såhär på SVT Play: “Olga och Bamse är världens roligaste tvillingar. Varje dag är ett äventyr på gården där de bor. Häng med i deras magiska lekvärld bland grisar, hemliga ställen och spännande upptåg. När de föddes trodde mamma och pappa att de hade fått två flickor. Men Bamse kände sig som en pojke. Och då fick han vara det. För man är ju det man känner sig som. I Bamse och Olgas värld är allt möjligt!” (SVT Play u.å.)

Flickorna är roliga att följa och de verkar ha en underbar vardag nära till natur och djur, och de verkar vara väldigt rara mot varandra. Men, ett väldigt stort fokus ligger på den ena flickans sk. könsidentitet. Inledningen till programmet, programbeskrivningen och händelser i programmet fokuserar kring just detta. I ett av avsnitten springer tvillingflickorna runt med Pride-flaggor och transflaggan. Det här gör mig bekymrad.

I en artikel av Frisén, Söder och Rydelius i Läkartidningen (2017-02-23) redogörs för att könsdysfori ökar bland barn och unga. Anledningen till det är oklar, men en teori är exponeringen för idéer kring könsidentitet via sociala medier, exempelvis. Det finns också ett samband med autismspektrumtillstånd.

Runt 80% av de prepubertala barn diagnosticeras med könsdysfori växer dock ur denna könsidentitetsproblematik. Artikelförfattarna skriver att “För majoriteten är det mer sannolikt att det i stället visar sig handla om sexuell läggning (homosexualitet).”. Det är värt att nämna, liksom Frisén med kollegor nämner, att det inte finns något objektivt diagnostiskt instrument för att ställa diagnosen könsdysfori och transsexualism. Man utgår istället från individens egna upplevelse.

Vidare, som även det påpekas i artikeln, rekommenderas en ”återhållsamhet” vad gäller behandling av yngre barns könsdysfori: barnen bör inte transitionera socialt (dvs. leva som det upplevda könet) eftersom en så stor majoritet växer ur problematiken. Fortsättningsvis skriver artikelförfattarna att: “För det fåtal som sedan tidig ålder lever i det upplevda könet följs processen med tonvikt på att förmedla möjligheten att återgå i sin ursprungliga könstillhörighet.”.

Ni har valt att köpa in och sända ett program där vi alltså får följa ett barn som verkar lida av könsdysfori (men som antagligen, rent statistiskt sett) kommer växa ur dessa känslor och eventuellt upptäcka att hon är lesbisk. Barnet i programmet har transitionerat socialt, vilket avråds från i Läkartidningen. Om ändå en social transition genomgås skall fokus ligga på att barnet när den så önskar kan återgå till sitt biologiska kön. Hur bidrar ett underhållningsprogram som gör stor sak av barnets könsdysfori och könsidentitet till att barnet kan återgå till sitt biologiska kön? Vilka är barnets möjligheter att ångra sig om några år (när barnet (rent statistiskt har växt ur sin könsdysfori) efter att det här programmet har blivit en del av barnets uppväxt?

Till målgruppen för Bolibompa, som alltså är 3-6 åringar, kommuniceras det genom ”Tvillingarna Bob” att det går att byta kön och att kön är som vilken känsla som helst. Finns det fler aspekter man kan ”känna sig” ur, fler aspekter som ni tycker att vi ska kommunicera till våra barn som valbara? Social klasstillhörighet kanske? Eller varför inte etnicitet? Om barnet i programmet hade känt sig som ett djur, hade ni gjort underhållning av det också? Man är ju det man känner sig som, eller hur var det nu?

Personer som behandlas för sin könsdysfori behöver ta läkemedel för resten av sina liv och ofta uppmuntras de att operera sina fullt friska, fungerande kroppar (inte sällan med sterilitet som följd). Vidare menar transpersonerna själva att de utstår enormt lidande. Att könsdysfori ökar är något samhället borde se allvarligt på och försöka stävja i den mån det går för barns och ungas hälsas skull. Jag anser det ohederligt och oetiskt att ni kommunicerar till små barn via barnprogram att könsidentitetsbekräftande vård på något sätt skulle vara en enkel och smärtfri livsväg att vandra.

Varför, SVT, har ni valt att göra underhållning av ett litet barns psykiska (o)hälsa? Varför anser ni att barn mellan 3-6 år är en lämplig målgrupp för budskapet “kön är en känsla”?

Med vänlig hälsning,

Malin

Källor:

Kvinna! Du är inte född i fel kropp

En kropp kan inte vara fel. Kroppen är vad den är. Våra känslor inför våra kroppar däremot kan variera från positiva till negativa till neutrala. Många av de negativa känslorna inför kroppen bottnar i vad samhället säger om våra kroppar: hur de borde se ut, hur de borde fungera. Dessa krav brukar vi benämna som “könsroller” eller “genus”, och det är något feminister kämpat mot länge nu.

Många av oss trivs inte så bra i de där könsrollerna. De är snäva, de är krävande, de är kvävande. Som kvinna måste jag vara och se ut på ett visst sätt. Min kropp ska formas och förändras till något den egentligen inte är. Lösningen på det här problemet är inte att skylla på kroppen, att säga att kroppen är fel. Kroppen är inte fel och inte hjärnan heller. Samhällets bild av vad en kvinna respektive en man är, är däremot fel.

Välkommen till Kvinnopakten

Vi erbjuder ett kvinnoperspektiv på ämnen som berör kvinnor. Våra skribenter är kvinnor i olika delar av landet. Vi representerar olika åldrar, funktionsvariationer, yrken, sexuella läggningar, familjekonstellationer, hudfärger och kulturer. Vi är en brokig skara kvinnor som alla delar en erfarenhet: vi är kvinnor som lever i ett patriarkat. Tillsammans bildar vi Kvinnopakten.

Vårt mål är att skapa medvetenhet hos flickor och kvinnor om vad kvinnoförtryck innebär, och hur vi kan mobilisera mot patriarkatet. Vi delar en socialistisk värdegrund, vidareutvecklat till radikalfeminism. Vi anser kvinnoförtryck vara baserat på materiella förhållanden – ekonomin och våra kroppar.

Välkommen till Kvinnopakten!