Svar till SVT ang ”Tvillingarna Bob”

Igår fick jag svar från SVT på mitt mail om ”Tvillingarna Bob”. Mitt ursprungsbrev hittas i inlägget ”Brev till SVT ang deras indoktrinering av barn”. Börja gärna läsa där.

SVTs svar har jag lagt högst upp i det här inlägget och mitt svar följer därefter.


SVT, 31 januari 2019:

Hej Malin,
Tack för att du skriver till oss. Jag tackar framför allt att du utvecklar dina tankar och idéer för att föra en konstruktiv diskussion.
Barnkanalen är en kanal som riktar sig till barn upp till 12 år, men även 15-åringar kan titta. Det är en bred målgrupp och Barnkanalen har ett stort genomslag i denna målgruppen, detta eftersom vi är en av de största producenterna av barnprogram i Sverige. Detta är en roll vi är glada över, men samtidigt väldigt ödmjuka och varsamma över vad vi sänder.

Eftersom målgruppen är bred gör det att varje program inte är ämnat för varje barn. Jag är glad över att du tittar på Barnkanalen med ditt barn. Det är något vi uppmuntrar till. Detta eftersom de vuxna känner barnet bäst och har bäst koll på vad barnet vill och kan se på.
Barnkanalen är en kanal som sänds av SVT och därmed en public service-kanal. Det ställer krav på en plats för alla Sveriges barn. Alla ska hitta något de är intresserade av att se på. Men framförallt ska varje barn i Sverige identifiera sig med någon i Barnkanalen.

För fyra-fem år sedan, som du skriver, började man prata om könsdysfori i en mycket större utsträckning. Vi möter många av dessa barn när vi arbetar med Barnkanalen. De som gör våra program har en nära relation med publiken. Vi möter då barn som inte identifiera sig som det kön de blev tillskrivna vid födseln.

Vi tog del av undersökningar och rapporter angående könsdysfori bland barn och unga. Samtlig forskning visade att det fanns en aspekt som var viktigare än allt annat, nämligen att bli identitetsbekräftad. Att få vara den man känner sig som. Samtidigt visade statistik att suicidalsiffrorna var höga bland transpersoner som inte fått sin identitet bekräftad.

Många barn som är transpersoner lider av psykisk ohälsa. Bland annat beror det på att de inte får vara den de är och att de saknar något att identifiera sig med. Vi vill berätta om Bamse och Bamses liv. Vi vill blanda det unika med det vardagliga. Genom att ge barn som är transpersoner något att identifiera sig med tror vi att vi kan stärka dem i deras självbild och därigenom på sikt undvika psykisk sjukdom och missbruk.

Om Bamse ändrar sig och vill bli flicka igen så gör han det för vi tror på att alla får vara den de känner sig som. Idén om alla människors lika värde är viktiga för oss och vi tror på det som står i FN:s Barnkonvention om att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn och att alla barn har rätt att få uttrycka sin mening och få den respekterad.

Detta är ett nytt ämne. Det finns inget rätt eller fel, inget är svart eller vitt. Jag tror på denna serie för att alla barn bör ha någon att identifiera sig med. Jag tror även på att detta är ett steg i rätt riktning i en diskussion om kön och genus.

Läs gärna mer i Johann Gårdare, programbeställare, text om programmet.
Sist vill jag tacka dig igen för att du skrev in och tittade på programmet.
Varma hälsningar,
[Namn], Redaktör


Malin, 1 februari 2019:

Hej [Namn],

Du skriver att ”Barnkanalen är en kanal som riktar sig till barn upp till 12 år, men även 15-åringar kan titta.” Detta är sant, men enligt er egen information (SVT u.å.) riktar sig olika delar av tablån till olika åldrar. Jag citerar: ”Efter kl 17.00 sänder vi program för de yngre fram till kl 18.30 […]” Bolibompa sänds klockan 18.00-18.30, så jag antar att Bolibompa riktar sig till yngre barn. Yngre barn definierar ni som 3-6 år: ”Vi brukar dela in programmen i sådana som lämpar sig för yngre barn (ca 3 – 6 år) och program som passar bättre för äldre barn (ca 7 – 11 år).” (SVT u.å.) Detta kan tyckas trivialt, men ni verkar ju vara medvetna om att vissa program lämpar sig bättre för vissa målgrupper. ”Tvillingarna Bob” har ni valt att visa för 3-6 åringar.

”Alla ska hitta något de är intresserade av att se på. Men framförallt ska varje barn i Sverige identifiera sig med någon i Barnkanalen.” Det här är jättefint tänkt men det rimmar tyvärr illa med programmet ”Tvillingarna Bob”. För Bamses skull och andra flickor som Bamse hade det varit bättre att sända program där flickor får vara precis som de vill utan att tvingas påbörja en könskorrigeringsprocess. Ett exempel hade varit program där flickor leker med vad som brukar kallas ”pojkleksaker” och där flickor har på sig vad som brukar kallas ”pojkkläder”. Detta hade gett flickor möjlighet att identifiera sig med alla möjliga sorters flickor och uttryck som flickor har. Med ”Tvillingarna Bob” berövar ni flickor den möjligheten.

För övrigt vänder jag mig emot ordet ”könskorrigering” eftersom det implicerar att den fysiska kroppen som barnet är född i på något sätt är fel. Jag vägrar ställa mig bakom idéer som klassar barns kroppar som ”felaktiga” och i behov att ”korrigeras”.

”Vi tog del av undersökningar och rapporter angående könsdysfori bland barn och unga. Samtlig forskning visade att det fanns en aspekt som var viktigare än allt annat, nämligen att bli identitetsbekräftad. Att få vara den man känner sig som. Samtidigt visade statistik att suicidalsiffrorna var höga bland transpersoner som inte fått sin identitet bekräftad.” Jag skulle gärna vilja ta del av de studier som du grundar dessa påståenden på. Jag har tagit del av en stor mängd forskning om könsdysfori och transsexualism men detta är inget jag känner igen.

”Jag tror även på att detta är ett steg i rätt riktning i en diskussion om kön och genus.” Tyvärr håller jag inte med dig. Det är inte en god start för diskussion att likställa kön och genus.

Mina tidigare frågor kvarstår fortfarande. Varför har ni valt att göra underhållning av ett litet barns psykiska (o)hälsa och hennes privatliv? Varför anser ni att barn mellan 3-6 år är en lämplig målgrupp för budskapet ”kön är en känsla”? Är det fler saker som är en känsla (etnicitet, sexuell läggning, social klasstillhörighet, art), som vi kan identifiera oss ur? Om svaret är nej på den här frågan undrar jag varför. Varför är just kön en känsla, men inte sexuell läggning exempelvis?

Hälsar,

Malin

Källor: SVT (2019-01-22) Vilken målgrupp har barnkanalen och hur är tablån uppbyggd? https://kontakt.svt.se/guide/vilken-malgrupp-har-barnkanalen-och-hur-ar-tablan-uppbyggd Hämtad: 2019-02-01

Comments (3)

  • Johan 4 år ago Reply

    Bra där, håller helt med dig. Vad hände sedan?

  • Martin Eriksson 3 år ago Reply

    Hej, tack för ditt engagemang. Jag hemmajobbade häromdagen när jag råkade höra signaturmelodin till programmet, och anade först då vad det handlade om. Någon gång tidigare har vi aktivt sett programmet med barnen men då endast reagerat på det kemiska/plastiga såsom fetma, färgämnen och tatueringar, men alltså inte vetat varför just denna familj filmades på semestern. Det tog en del googlande innan den faktiska agendan, eller temat om man vill vara välvillig, blev tydlig, bland annat genom denna sida. Någon annan bloggare skrev endast om det vackra i att låta barn vara som de vill. Jag undrar då över hur länge barn som tillåts få ”känna sig” som fåglar lever, om de väl lyckas öppna fönstret. Jag vet ju hur SR/SVT inkl. barnredaktionerna fungerar överlag, så programmet förvånar mig inte. Om det inte är beskrivning i Lilla Aktuellt av hur bra och ofarligt det är med HPV-vacciner, så är det Doktorerna som gärna har med sprutor eller Familjen Rysberg som propagerar för vampyrism och sunkiga skämt. Och allt kan man tävla i, vilket barnen måste lära sig från början är meningen med livet.

Leave a Reply

10 + 6 =

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.